Generalforsamling – Endelig dagsorden

 Kære alle, Hermed endelig dagsorden for Generalforsamlingen den 24. august.Den oprindelig indkaldelse kan ses her:http://hf-solpletten.dk/indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling-2020/ Vel mødt – Bestyrelsen. ******* Valg af dirigent. Valg af referent Valg af stemmetællere Bestyrelsens beretning Årsregnskab med evt. revisionsberetningÅrsregnskab bilagt oprindelig indkaldelse. Indkomne forslag Præcisering Læs mere…