Temalokalplan for Kolonihaver

Kære Alle, Jvf. tidligere fremsendte mail er der nu både afholdt Bestyrelsesmøde samt møde med Rudersdal Byplan vedr. temalokalplan for kolonihavehuse i Rudersdal Kommune. Referat fra Bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt her:http://hf-solpletten.dk/referater/ For arbejdet med ny Lokalplan har vi oprettet denne side:http://hf-solpletten.dk/lokalplan-2022/ På siden finder I præsentation fra kommunen, deres mødereferat samt Læs mere…

Indkaldelse: Ordinær Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021Mandag den 21. juni kl. 19.00på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte Kære Alle Solpletter,Med lidt forsinkelse grundet Corona-restriktioner, kan vi nu endelig invitere til Ordinær Generalforsamling den 21. juni 2021 kl. 19.00 på Havarthigården.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: Valg af dirigent. Valg af referent Læs mere…

Forårsbrev 2021

Kære Alle, 1. April står for døren hvormed sæsonen 2021 endelig kan skydes i gang.  Vand  Alle skulle gerne have vand i hanerne, da vandet har været åbent hele vinteren. Bestyrelsen har haft travlt med mange andre opgaver over vinteren, hvorfor vandmålere endnu ikke er installeret. Det vil der blive rådet Læs mere…