Sommerhilsen fra Bestyrelsen

Kære Alle,  Nu hvor sommerferie og godt vejr melder sin ankomst, sender den nye bestyrelse hermed en sommerhilsen med en række af informationer.  Som varslet på Generalforsamlingen er den kommende lokalplan nu kommet ud i offentlig høring.Alle detaljer herom kan ses på følgende link:https://www.rudersdal.dk/hoeringer/forslag-til-lokalplan-284-og-tillaeg-4-til-kommuneplan-2021Foreningen var godt repræsenteret af såvel medlemmer Læs mere…

Temalokalplan for Kolonihaver

Kære Alle, Jvf. tidligere fremsendte mail er der nu både afholdt Bestyrelsesmøde samt møde med Rudersdal Byplan vedr. temalokalplan for kolonihavehuse i Rudersdal Kommune. Referat fra Bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt her:http://hf-solpletten.dk/referater/ For arbejdet med ny Lokalplan har vi oprettet denne side:http://hf-solpletten.dk/lokalplan-2022/ På siden finder I præsentation fra kommunen, deres mødereferat samt Læs mere…

Indkaldelse: Ordinær Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021Mandag den 21. juni kl. 19.00på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte Kære Alle Solpletter,Med lidt forsinkelse grundet Corona-restriktioner, kan vi nu endelig invitere til Ordinær Generalforsamling den 21. juni 2021 kl. 19.00 på Havarthigården.Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: Valg af dirigent. Valg af referent Læs mere…

Forårsbrev 2021

Kære Alle, 1. April står for døren hvormed sæsonen 2021 endelig kan skydes i gang.  Vand  Alle skulle gerne have vand i hanerne, da vandet har været åbent hele vinteren. Bestyrelsen har haft travlt med mange andre opgaver over vinteren, hvorfor vandmålere endnu ikke er installeret. Det vil der blive rådet Læs mere…