Kære Alle,

I ønske alle et godt nytår. Håber I er kommet sunde og raske ind i 2022. 

Bestyrelsen kommer til at starte det nye år med deltagelse i møde med Rudersdal Byplan om første oplæg til temalokalplan for kolonihaver i kommunen den 17. januar 2022. 
Grundlaget for dette kan læses af Byplanudvalgets referat fra møde den 1. december 2021: 
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=dca4e747-369a-4bfa-8639-d11839f524c1

Bestyrelsen har for nuværende ikke yderligere oplysninger om processen udover hvad der tidligere er oplyst. 

I forbindelse med mødet, er vi blevet bedt om at oplyse følgende for alle haver/huse:
– Have nr.
– Grund m2
– Hus m2
– Udhus m2
– Terrasse m2
– Drivhus m2
– Haveejers/Foreningens bemærkninger

ALLE HAVEEJER BEDES DERFOR OPLYSE OVENSTÅENDE SENEST DEN 11. JANUAR 2022.

Inden mødet med kommunen, vil bestyrelsen ligeledes afholde Bestyrelsesmøde. Referat bliver lagt på hjemmesiden. 

Endeligt skal vi mindeligt minde jer om at holde porten til Øverødvej lukket, ligesom I også skal passe på egne vandrør (og dermed vandforbrug), når vi har hård frost. 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, hører vi meget gerne fra jer. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen