Kære Alle,

Jvf. tidligere fremsendte mail er der nu både afholdt Bestyrelsesmøde samt møde med Rudersdal Byplan vedr. temalokalplan for kolonihavehuse i Rudersdal Kommune.

Referat fra Bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt her:
http://hf-solpletten.dk/referater/

For arbejdet med ny Lokalplan har vi oprettet denne side:
http://hf-solpletten.dk/lokalplan-2022/

På siden finder I præsentation fra kommunen, deres mødereferat samt vores noter fra mødet. Det er reelt alt den information der er tilgængelig omkring arbejdet.

Vi er rimeligt fortrøstningsfulde om, at en Lokalplan samlet er godt for såvel forening som de enkelte medlemmer.
Bemærk at alle tilgængelige oplysninger fra kommunen er åbne oplæg, der stadig er under udarbejdelse og på ingen måder godkendt.
Som det fremgår af referat og noter, har bestyrelsen allerede givet de første kommentarer. Men der bliver rig mulighed for yderligere kommentarer senere i processen.
Detaljerne omkring processen fremadrettet kan findes i dokumenterne på siden.

Vi skal nok sørge for at holde jer opdateret løbende som tingene skrider frem.

Vi mangler stadig de sidste opmålinger fra et par andelshavere. Vil I ikke være søde at sende dem, tak!

Hvis I skulle have nogen spørgsmål eller kommentarer til arbejdet med lokalplanen, er I naturligvis meget velkomne til at skrive til os.

Mange hilsner
Bestyrelsen
h/f Solpletten