Kære Alle, 

Nu hvor sommerferie og godt vejr melder sin ankomst, sender den nye bestyrelse hermed en sommerhilsen med en række af informationer. 

Som varslet på Generalforsamlingen er den kommende lokalplan nu kommet ud i offentlig høring.
Alle detaljer herom kan ses på følgende link:
https://www.rudersdal.dk/hoeringer/forslag-til-lokalplan-284-og-tillaeg-4-til-kommuneplan-2021
Foreningen var godt repræsenteret af såvel medlemmer som bestyrelse på informationsmødet den 24. juni. 
Bestyrelsen kommer i august til at afholde bestyrelsesmøde om hvilket høringssvar bestyrelsen kommer til at indsende. Et samlet høringssvar fra bestyrelsen/foreningen, kommer til at være relativt enkelt og forankret i dele af den dialog vi havde på generalforsamlingen.

Bestyrelsen takker for endnu en velafviklet havedag. 
Vi kommer til at lave en ekstra dag – ekstraordinært i år – med opfølgning for de som ikke kunne deltage, så vi kan få malet skurene færdige. Mere information herom følger. 

Referater fra bestyrelsens møder samt referat fra Generalforsamlingen kan findes på foreningens hjemmeside.

Oversigt over kloakfirmaer der kan tømme vores samletanke på vores smalle veje kan ses her. Bestyrelsen opdaterer listen løbende:
http://hf-solpletten.dk/samletanke/

Og Husk – Hække skal klippes tæt så tankbiler kan komme rundt på vejene. Det gælder både for og bagside af haver, hvor det er relevant. Ellers bliver der ikke tømt samletanke. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
h/f Solpletten