Følgende ordensreglement er gældende for foreningen.

 

1. Ifølge lovene er medlemmerne pligtige til at overholde dette ordensreglement.

2.  Alt dyrehold er forbudt. Løse hunde må ikke medtages i Solpletten.

3.    Mærke- og skelpæle må ikke fjernes eller flyttes.

4.    Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

5.    Foreningens redskaber, som lånes, skal rengøres og stilles på plads efter brugen.

6.    Haver og sommerhuse skal holdes i ordentlig stand.

7.    Parcellen må kun bebos i tiden fra 1. april til 1. oktober.

8.    Deklarationen fra Søllerød kommune skal nøje overholdes.

9.    Sten, grus, gødning m.m. må ikke henlægges på vejene og fællesarealerne udover 24 timer.

10.   Haverne skal være forsynet med parcelnummer.

11.    Ingen transportmidler må henstå på foreningens veje og på vendepladsen for enden af Clausensvej. Hvor andre muligheder ikke foreligger, må   biler og motorcykler henvises til den af foreningen anlagte parkeringsplads.

12.  De kørende skal udvise agtpågivenhed, og hastigheden på ikke overstige 15 km/t.

13.  Brugen af benzindrevne motorplæneklippere er ikke tilladt.

14.  Der må ikke støjes med maskiner, herunder motoriserede plæneklipper, og spilles høj musik om søndagen.

15.  Det er ikke lovligt at opsætte brændeovne i Solplettens sommerhuse. Eksisterende brændeovne må ikke erstattes  af nye brændeovne. (Vedtaget på generalforsamlingen den 27.4.2015)