Temalokalplan for Kolonihaver

Kære Alle, Jvf. tidligere fremsendte mail er der nu både afholdt Bestyrelsesmøde samt møde med Rudersdal Byplan vedr. temalokalplan for kolonihavehuse i Rudersdal Kommune. Referat fra Bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt her:http://hf-solpletten.dk/referater/ For arbejdet med ny Lokalplan har vi oprettet denne side:http://hf-solpletten.dk/lokalplan-2022/ På siden finder I præsentation fra kommunen, deres mødereferat samt Læs mere…

Efterårsbrev 2020

Kære Alle, Hermed følger en lille efterårsopdatering efter en veloverstået generalforsamling. Ordinær GeneralforsamlingBlev afholdt med fin deltagelse den 24. august. På hjemmesiden finder du referat, regnskab/budget samt opdaterede ordensregler, hvor der nu er tilføjet et punkt om varmepumper. ContainereDer vil blive stillet containere op på p-pladsen den 25-26-27. september. Containerne er kun til grønt Læs mere…