Sommerhilsen fra Bestyrelsen

Kære Alle,  Nu hvor sommerferie og godt vejr melder sin ankomst, sender den nye bestyrelse hermed en sommerhilsen med en række af informationer.  Som varslet på Generalforsamlingen er den kommende lokalplan nu kommet ud i offentlig høring.Alle detaljer herom kan ses på følgende link:https://www.rudersdal.dk/hoeringer/forslag-til-lokalplan-284-og-tillaeg-4-til-kommuneplan-2021Foreningen var godt repræsenteret af såvel medlemmer Læs mere…

Temalokalplan for Kolonihaver

Kære Alle, Jvf. tidligere fremsendte mail er der nu både afholdt Bestyrelsesmøde samt møde med Rudersdal Byplan vedr. temalokalplan for kolonihavehuse i Rudersdal Kommune. Referat fra Bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt her:http://hf-solpletten.dk/referater/ For arbejdet med ny Lokalplan har vi oprettet denne side:http://hf-solpletten.dk/lokalplan-2022/ På siden finder I præsentation fra kommunen, deres mødereferat samt Læs mere…

Efterårsbrev 2020

Kære Alle, Hermed følger en lille efterårsopdatering efter en veloverstået generalforsamling. Ordinær GeneralforsamlingBlev afholdt med fin deltagelse den 24. august. På hjemmesiden finder du referat, regnskab/budget samt opdaterede ordensregler, hvor der nu er tilføjet et punkt om varmepumper. ContainereDer vil blive stillet containere op på p-pladsen den 25-26-27. september. Containerne er kun til grønt Læs mere…