Kære Alle,
Vi har for længst passeret 1. oktober og den formelle afslutning på sæsonen.Bestyrelsen holder dog gang i foreningen med forskellige former for projekter, som kan læses af referater fra bestyrelsesmøderne, der ligger tilgængelige på hjemmesiden. 

Da vi nu er udenfor sæsonen, og der meget sjældent er folk i haverne, SKALPORTEN HOLDES LUKKET. Det vil sige at man lukker den efter sig, uanset om der stadig er mennesker i foreningen, eller om man blot er der for nogle timer. Det er den eneste måde hvorpå vi kan holde ubudne gæster ude. 

Jvf. referat fra seneste bestyrelsesmøde holdes vandet åbent hele sæsonen. Når frosten begynder at melde sin ankomst, anbefaler vi dog på det kraftigste, at man lukker for sit vand. Specielt hvis man har udsatte og ældre vandrør i egen have. 

I samråd med advokat er der foretaget lidt mindre ændringer til brugsretsaftale og andelsbevis, ligesom vi har udfærdiget en vejledning i hvordan overdrageglse af andele foregår i foreningen. Disse er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside under køb/salg. 

Afklaring omkring process for byggeri i foreningen er stadig udestående med Rudersdal Byplan. Dog har kolonihaver været på Byplansudvalgets agenda her i november, hvorfor vi forventer præcisering om hvordan byggeri forvaltes mellem forening og kommune inden årets udgang. Referat fra møde i byplansudvalget kan findes her: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#2997d866-940f-4dbd-a179-c1a6c37d8c37Mere information herom følger, når vi ved mere. 

Mange hilsner
Bestyrelsen
h/f Solpletten