Kære Alle, 
Hermed følger en lille efterårsopdatering efter en veloverstået generalforsamling.

Ordinær Generalforsamling
Blev afholdt med fin deltagelse den 24. august. På hjemmesiden finder du referat, regnskab/budget samt opdaterede ordensregler, hvor der nu er tilføjet et punkt om varmepumper.

Containere
Der vil blive stillet containere op på p-pladsen den 25-26-27. september. Containerne er kun til grønt haveaffald. 

Rotter
Vi har hertil efteråret, dersværre en del problemer med rotter, hvorfor Rudersdal Kommune har været på besøg. De beder os om hurtigst muligt, at få fjernet alle former for fuglefoder og nedfalden frugt. Ellers får vi ikke bugt med dem, inden de eventuelt måtte begynde at flytte ind i vores huse.

Byggeri 
Vi er fortsat i dialog med Rudersdal Kommune om byggereglementer.Vi forventer at kunne sige meget mere, når Byplansudvalget har afholdt møde her i september. 

Vand
Jvf. generalforsamlingen, har vi i foreningen et stort vandspild.Kombineret med eventuel risiko for yderligere frostsprængninger og spild, diskuterer bestyrelsen håndtering af dette – samt opsætning af målere og eventuel lukning af vand for vinteren – på forestående bestyrelsesmøde.

Første bestyrelsesmøde
Bestyrelsen afholder møde den 20. september.Vi har rigeligt på agendaen, men skulle I have noget, som bestyrelsen bør vende, må I endelig skrive til os.

Nyd de sidste uger af sæsonen. Og respekter hinandens privatliv – også når man som nybygger ikke har hæk og hegn om sin grund.   

Mange hilsner fra
Pina, Ditte, Morten, Peter, Simon
Bestyrelsen, h/f Solpletten