Foreningens bestyrelse har gennem året 2020 været i løbende dialog med Rudersdal Kommune Byplan omkring byggeri i foreningen.

Bestyrelsen har på den baggrund derfor udarbejdet et notat med vigtige informationer herom.
Notatet er tilgængeligt for foreningens medlemmer under “Diverse Dokumenter“.