Kære Alle, 

Tak for en dejlig og hyggelig søndag til de mange fremmødte til vores sensommerfest i søndags. Og ikke mindst stort tak til de tre festarrangører Karen, Torben og Ditte.  Om mindre end to uger, er sæsonen 2021 formelt og endegyldigt slut. Og vi har derfor blot til gode at glæde os til næste sæson åbner allerede den 1. april 2022. 
I forbindelse med sæsonafrundning har bestyrelsen følgende på hjertet: 

REFERATER

Referater fra Generalforsamling samt seneste bestyrelsesmøde ligger tilgængeligt på hjemmesiden
http://hf-solpletten.dk/referater/

CONTAINERE

Der vil være containere til grønt affald på parkeringspladsen fra den 24. til 26. September. Da det er sidste chance for at pudse haven af uden at skulle køre sit affald til Nærum, giver bestyrelsen ekstraordinært tilladelse til at der må anvendes redskaber og græsslåmaskiner om søndagen fra 9 til 15

SKRALD
Fra 1. Oktober tømmes der ikke længere skrald, hvorfor skraldecontainerne vil være lukkede og plomberede. Affald skal tages med ud af foreningen.Vi henstiller ligeledes til, at der ikke stilles ting til overvintring på genbrugshylderne.

PORTEN HOLDES LUKKET
Fra den 1. Oktober skal porten altid holdes lukket så vi ikke igen i år får ubudne gæster.Grundet begrænsede byggeaktiviteter er det bestyrelsens håb, at vi kan være bedre til at holde porten lukket i år end vi har været de foregående sæsoner. Det vil sige at man lukker porten efter sig, når man er kørt ind i/ud af foreningen (!) 

VAND
Vandet forbliver åbent, men vi henstiller til, at de som ikke kommer til at bruge vand hele vinteren, selv lukker for det på sin egen hane. 
Husk også, at udendørshaner er skrøbelige i tilfælde af frostvejr.

ROTTER
Vi henstiller stadig til, at alt spiseligt – også nedfalden frugt – fjernes fra alles haver. 
Der er containere i weekenden, så der er rig lejlighed til at køre alle uspiselige frugter til kompostering. 

Med ønske om et rigtigt godt efterår. 

Mange hilsner fra
Pina, Ditte, Peter, Morten og Simon
Bestyrelsen, h/f Solpletten