Kære Alle,
Vi er for længst forbi den 1. oktober, hvilket betyder, at sæsonen formelt set er slut, og der nu kun er 177 dage til at gå og glæde sig tii at sæsonen 2021 starter.
Derfor runder vi fra bestyrelsens side af med lidt praktiske detaljer.

SKRALD
Der tømmes ikke længere skraldecontainere, hvorfor skrald skal tages med, når man forlader foreningen.
Vi henstiller ligeledes til, at der ikke stilles ting til overvintring på genbrugshylderne.

PORTEN HOLDES LUKKET
Da sæsonen nu er slut, skal porten altid holdes lukket så vi ikke igen i år får ubudne gæster.
Hvis man har håndværkere i foreningen, må man lave nøgleaftale med disse, da det ikke er en undskyldning for at lade porten stå åben og ulåst.
Porten fungerer ok, men vil efter planen blive renoveret i løbet af efteråret.

VAND
Vandet forbliver åbent, men vi henstiller til, at de som ikke kommer til at bruge vand hele vinteren, selv lukker for det på sin egen hane.
Husk også, at udendørshaner er skrøbelige i tilfælde af frostvejr.
Så snart alle tilbud er modtaget på individuelle vandmålere, vil disse blive monteret. Mere information følger.

ROTTER
Vi har stadig problemer med rotter i foreningen, og kommunens rottefænger er på jævnligt besøg.
Vi henstiller stadig til, at alt spiseligt – også nedfalden frugt – fjernes fra alles haver.

BESTYRELSESMØDE
Vi fik desværre ikke afholdt bestyrelsesmøde grundet sygdom. Så snart det er afholdt, vil referat være at finde på hjemmesiden.

BYGGERIER
Efteråret og vinteren igennem vil blive præget af forskellige byggerier i foreningen. Bestyrelsen er i dialog med de forskellige bygherrer

NYE ANDELSHAVERE
Vi har i denne sæson fået glæde af ikke mindre end 6 nye andelshavere i hhv. nummer 7, 11, 28, 31, 39, 43.
Skulle I støde på dem i løbet af efteråret, må I endelig tage godt i mod dem.

Med ønske om et godt efterår.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
Pina, Ditte, Peter, Morgen og Simon