Indkaldelse til  Ordinær Generalforsamling 2022
Mandag den 25. april kl. 19.00
på Kulturcenter Mariehøj – Øverødvej 246B, 2840 Holte 
Richard Mortensen, mødelokale i område B

Kære Alle Solpletter,
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indbyde til Ordinær Generalforsamling mandag den 25. april 2022 kl. 19.00.

Bemærk at det i år afholdes på Kulturcenter Mariehøj, hvor vi ikke må medtage egne forsyninger. Drikkevarer kan købes i cafeen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Gennemgang af lokalplan
  Bestyrelsens beretning omkring kommende proces for lokalplan.
  Eventuel intern afklaring ifm. høringsproces.
 6. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
  Årsregnskab er bilagt denne indkaldelse.
 7. Indkomne forslag
  1. Bygningsreglement (Bestyrelsen)
   Introduktion af bygningsreglement, da der henvises specifikt til et sådan i vores vedtægter. Er aldrig formelt blevet godkendt.
  2. Hævelse af indskud (Bestyrelsen)
   Det foreslås at indskud ved medlemsoptag hæves fra nuværende 1.000 kr. til 3.000 kr.
 8. Godkendelse af budget
  Forslag til budget er bilagt denne indkaldelse.
 9. Valg af formand/kasserer

I henhold til vedtægtens § 12.2 skal der i år foretages valg til kassererposten.
Morten er villig til genvalg. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 12.2 vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 i ulige år.
Det bemærkes, at der fratræder medlemmer fra bestyrelsen.  

 1. Valg af revisorer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 14, stk. 2 skal der i lige år vælges en revisor og 1 revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste mandag den 11. april 2022.


Vel mødt den 25. april.

Mange Sommerlige hilsner

Ditte, Pina, Karen, Peter, Morten og Simon
Bestyrelsen
h/f Solpletten