Bestyrelsens årsberetning 2020

Så lykkedes det endeligt at få en helt almindelig ordinær Generalforsamling stablet på benene efter forårets og sommerens pandemi.
Bestyrelsens Beretning – og Generalforsamlingen – kommer til at bære præg af den sene afvikling og dermed samle sæsonerne 2019 og 2020.

Sæsonerne 2019 og 2020 har været to ualmindeligt aktive sæsoner på mange forskellige fronter. Måske de mest aktive sæsoner i foreningens historie.

2019 startede med et afsluttet vandrørsprojekt og masser af byggeaktivitet i foreningen.

En aktivitet, der er fortsat i 2020, og som vi må forvente fortsætter i nogle år endnu. 

Mange overdragelser af haver betyder nye andelshavere, som i mange tilfælde også betyder lyst til at bygge nyt.

Foreningen har tidligere haft en “afslappet” holdning til byggerier i foreningen – og ladet det være et mellemværende mellem andelshaver og kommune. Det har givet mening, da kommunen jvf. vores deklaration har skulle godkende byggerier. Men den “forpligtelse” har de fralagt sig med henvisning til, at byggeri under 50 m2 ikke kræver byggetilladelse.

I november 2019 gik Allan og Simon aktivt ind i afklaringen omkring retningslinjer og ansvaret mellem andelshaver, forening og kommune. Et behov for afklaring, der kun bliver tydeligere som tiden skrider frem.

Desværre er det ikke helt så let at få eller give klare svar.
Vi er en kolonihaveforeningen, der ikke er medlem af kolonihaveforbundet. Vi er en andelsforening på landbrugsjord – delt op i parceller, på en enkelt matrikel. Og så er vores byggeri reelt set kun reguleret af en ældre deklaration, med et tillægsbrev fra 1999.
– Blot for at løfte en flig af kompleksiteten.

Bestyrelsen arbejder videre på at skabe 100% klarhed og struktur, og vil orientere løbende. Dog er det af kommunen blevet gjort klart, at det som ejer af jorden er foreningens ansvar, hvad der bygges på grunden. Ligeledes har de også anbefalet, at der ikke udleveres fuldmagter fra bestyrelsen, som det hidtil har været kotume.

Vi opfordrer derfor alle der skal bygge, til at indgå i tæt dialog med bestyrelsen omkring deres byggeplaner – så vil vi hjælpe og bistå bedst muligt.

2019 og 2020 har endnu engang været sæsoner hvor mange huse har skiftet hænder.
Vi har sagt farvel til velkendte ansigter – og folk vi sjældent så – og sagt goddag til mange nye glade kolonihaveejere.

Fra foråret 2020 er de blevet budt velkommen af Ditte med blomster, for at sikre at alle føler sig velkomne i foreningen. 

2019 og 2020 var også sæsonerne hvor vi fik nye vedtægter og ordensregler. Et ønske der havde været længe undervejs, men som blev fremskyndet af et behov i forbindelse med netop byggerier, andelshaverskifte og mange andre ting, der skulle ryddes op i.
De er med til at skabe det fundament, der kan bibeholde Solpletten som det sted vi alle holder af – og kan fortsætte med at holde af. 

2020 har også været sæsonen, hvor Bestyrelsen har været mere aktive og involverede end tidligere. 

Flere handler, flere og større byggerier, dyrere huse, større forventninger med meget meget mere kræver en smule mere struktur og klarere retningslinjer, end der måske har været tidligere. For dermed også at begrænse forskellige risici for os som forening.

Hvad nogle kan se som begrænsninger og irritation, ser vi i Bestyrelsen som en pleje af den samlede forenings interesser – hvad der er bedst for os alle sammen som forening. Og det er trods alt det mandat og den opgave vi som bestyrelse har.

Så alt i alt er 2019 og 2020 sæsonerne hvor vi som forening er blevet lidt mere voksne.

Og hvad “voksen” angår bruges der meget tid på realkreditbelåning fra Bestyrelsens side. 
Kort fortalt den belåning, som andelshavere optager i deres eget hus gennem Nordea Kredit eller Nykredit. 
Vi kommer til at samle informationer om denne type belåning i et dokument, der bliver tilgængelig på hjemmesiden. 

Vores port bliver renoveret i efteråret, således at den kommer til at fremstå ny og fin i den nuværende form. Vi har kigget på forskellige løsninger og har indhentet forskellige tilbud.

Husk, vi bor tæt. Tættere end folk i alle andre boligformer. Så pas på hinanden og respekter hinanden. Så der er plads til os alle sammen på relativt lidt plads.

Og en meget stor bøn. Vi havde en stribe indbrud i januar. Og et enkelt i løbet af foråret. Det bekræfter blot, at vi skal være gode til at holde porten låst, efter sæsonen slutter 1. oktober, og foreningen vil være affolket. 

Der er ikke mange uger tilbage af sæson 2020. Men få nu det bedste ud af det. Der er stadig plads i flaskecontaineren. Den er for første gang nogensinde, blevet tømt 2 gange på en enkelt sæson, og må være vores bedste vidne på, at det har været en hyggelig sæson.

Tak!

Kommunikeret af foreningens Formand på den Ordinære Generalforsamling 25. august 2020.