Kære Alle, 

Endnu engang er vi sluppet igennem det nåleøje, som nogen kalder for vinteren.
Og det betyder at vi igen den 1. april 2022 kan skyde sæsonen i gang.

Vand 

Vandet har igen i år været åbent hele vinteren. Og den milde vinter har i tillæg betydet, at vi har været sparet for frostskader bestyrelsen bekendt. 

Containere

Der er bestilt containere til Påsken – de vil være at finde på parkeringspladsen fra fredag den 8. april.

Generelt henstiller vi til, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da selv sørger for at få bragt det til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.

Minicontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra om morgenen den 1. april.

Større papemballage og lignende skaffer man sig af med på andre måder. F.eks. På genbrugspladsen i Nærum. 

Ordinær Generalforsamling

Den Ordinære Generalforsamling bliver nu endelig igen holdt indenfor rammerne af hvornår den skal afholdes jvf. vores vedtægter.

Vi afholder i år Ordinær Generalforsamling den 25. april 2022.


Formel indkaldelse til Generalforsamling distribueres snarest muligt. 

Vi forventer at et af de primære områder til diskussion bliver den forestående lokalplan, der er på trapperne fra Rudersdal Kommune.
Vi anbefaler derfor, at I læser de seneste referater fra vores Bestyrelsesmøder samt finder de specielle sider, som vi har lavet vedr. lokalplanen.  

Arbejdsdag

Arbejdsdagen i år afholdes søndag den 12. Juni kl. 10.00.

Afholdes traditionen tro med fordeling af arbejde, kaffe, saft og kage. 

Lidt generelle opfordringer

  • Sørg for at hold hækkene tætklippede, så vi fortsat kan få tømt vores samletanke.
  • Vi bor tæt. Og er som altid mange i foreningen. Så vis hensyn 🙂

Og vigtigst af alt. Tag godt imod nye naboer – Birgitte overtog i efteråret Clausensvej 13, og for kort tid siden overtog Susanne og Anders Lærkevej nummer 59. 

Med ønske om en rigtig god sæson 2022.

Mange hilsner fra
Bestyrelsen
h/f Solpletten

Kategorier: Forårsbrev