Kære Alle, 
I morgen er det den 1. april hvormed sæsonen 2020 endelig kan skydes i gang. Situationen taget i betragtning kommer vi også lidt langsommere fra start. Mere om det i følgende.


Nye Ordensregler og Vedtægter
Efter tre ekstraordinære generalforsamlinger fik vi vedtaget nye ordensregler og vedtægter. Langt størstedelen er god sund fornuft. Men når du alligevel sidder og slapper af i forårssolen efter hårdt havearbejde, vil det være fint lige at få læst specielt ordensreglerne igennem.

Vand 
Alle skulle gerne have vand i hanerne. 

Containere
Der er bestilt containere til haveaffald og småt brændbart fra den 6. til 15. April.
Generelt henstiller vi til, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da selv sørger for at få bragt det til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.Der bliver sat afspærring op i løbet af weekenden. Respektér venligst denne, så der bliver plads til containere.  
Jan har renset affaldscontainerne, og de kan tages i anvendelse til almindelig husholningsaffald.

Ordinær Generalforsamling
Ifølge vores vedtægter skal vi afholde Generalforsamling i april. Men situationen taget i betragtning – og rådført af vores advokat – bliver generalforsamlingen først afholdt senere. Separat indkaldelse til denne følger dog snarest. Bestyrelsen vil dog øge informationsniveauet inden, og således udsende f.eks. regnskab, budget og referater fra flere Bestyrelsesmøder.

Arbejdsdag
Arbejdsdagen i år afholdes søndag den 14. Juni kl. 10.00.
Hvis alt er vel afholdes arbejdsdagen efter helt normal tradition med fordeling af arbejde, kaffe, saft og kage. Hvis Corona fortsat ikke har sluppet sit tag til den tid – i større eller mindre grad – justerer vi dagen, således at bestyrelsen prioriterer hvilke opgaver der er strengt nødvendige at få lavet. Og hvor mange folk, der er nødvendige for at løse disse opgaver. Mere information følger som tiden nærmer sig.

Lidt generelle opfordringer

  • Læs gerne nye ordensregler og vedtægter på hjemmesiden.
  • Sæsonen starter og vi får brug for pladserne på P-pladsen. Så de af jer, der har langtidsparkerede trailere. Vær sød at få dem fjernet. 
  • Sørg for at hold hækkene tæt klippede, så vi fortsat kan få tømt vores samletanke.
  • Tag godt i mod alle nye beboere – der er kommet nogle stykker til siden sidste år.

Med ønske om en rigtig god sæson 2020.
Mange hilsner fra
Ditte – Pina – Peter – Jan – Allan – Simon 
Bestyrelsen
h/f Solpletten

Kategorier: Forårsbrev