Kære Alle,

1. April står for døren hvormed sæsonen 2021 endelig kan skydes i gang. 

Vand 

Alle skulle gerne have vand i hanerne, da vandet har været åbent hele vinteren. Bestyrelsen har haft travlt med mange andre opgaver over vinteren, hvorfor vandmålere endnu ikke er installeret. Det vil der blive rådet bod på henover foråret/sommeren. Så indtil da – vær opmærksom på eventuelle utætheder på jeres stikledninger.

Containere

Der er bestilt containere til haveaffald og småt brændbart fra den 23.-25. April.Generelt henstiller vi til, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da selv sørger for at få bragt det til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.
Minicontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra torsdag morgen den 1. April.Større papemballage og lignende skaffer man sig af med på andre måder. F.eks. På genbrugspladsen i Nærum. 

Ordinær Generalforsamling

Grundet forsamlingsforbud forventer vi heller ikke i år, at kunne afholde Generalforsamlingen i april, som vedtægterne foreskriver.
Vi ser tiden an og får indkaldt i god tid, når vi igen kan ses til Generalforsamling. Helt efter samme model som sidste år. I mellemtiden kan man underholde sig med referater fra Bestyrelsesmøder, der findes på hjemmesiden. 

Arbejdsdag

Arbejdsdagen i år afholdes søndag den 13. Juni kl. 10.00.Hvis alt går vel afholdes arbejdsdagen efter helt normal tradition med fordeling af arbejde, kaffe, saft og kage. 

Byggeri i Solpletten

Som det har fremgået af bestyrelsesreferater, har Clausensvej 28 og Lærkevej 39 været gennem en lang sej proces med Byplan omkring byggetilladelser. Dette er endeligt kulmineret med, at begge parter har fået udstedt byggetilladelser den 26. marts – efter næsten otte måneder. Og begge vil opstarte deres byggerier primo april.  Bestyrelsen har grundet en langtrukken proces – og med bl.a. forpligtelser over for entreprenører –  valgt at give de to bygherrer dispensation fra ordensreglerne, således at de må bygge i perioden, hvor byggeri ellers ikke er tilladt. Ligeledes vil de i april måned kunne arbejde efter Rudersdal Kommunes arbejdstider. Begge parter er helt bevidste om, at en dispensation til byggeri ikke nødvendigvis er populært, men Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at der vil blive vist nødvendigt hensyn i processen og dialog og information vil tilflyde de nærmeste naboer løbende. 

Lidt generelle opfordringer

  • Sørg for at hold hækkene tætklippede, så vi fortsat kan få tømt vores samletanke.
  • Vi bor tæt. Og er mange i foreningen igen i år grundet begrænset rejseaktivitet. Så vis hensyn 🙂

Og vigtigst af alt. Tag godt imod alle nye beboere – der er kommet endnu nogle stykker til siden sidste år. Rikke & Trine i nummer 7. Susanne & Flemming i nummer 11. Maria og Tue i nummer 24. Og endelig Karen i nummer 35. Alle på Clausensvej.

Med ønske om en rigtig god sæson 2021 ☀️


Mange hilsner fra
Ditte – Pina – Peter – Morten – Simon 
Bestyrelsen
h/f Solpletten

Kategorier: Forårsbrev