Kære Alle, 

Til trods for halvgråt og koldere vejr i disse dage, har det været en smuk start på sæsonen. Grundet vores udsatte Generalforsamling samler vi i denne mail, hvad der er af relevant information i øjeblikket. 

Arbejdsdag

Som tidligere kommunikeret afholder vi havedag 
Søndag den 14. juni kl. 10.00

Bestyrelsen har været i dialog med Myndighedernes Corona-hotline omkring afholdelse af havedagen. Så længe man ikke er samlet i større grupper end 10 – hvilket bør kunne lade sig gøre på havedagen – og så længe der ikke er tale om et stort begivenhedsrigt arrangement, vil vi kunne afholde dagen. Specifikt nævnte de, at gårdlaug kan afholde arbejdsdag sammen. 

Bestyrelsen henviser til at alle viser hensyn overfor hinanden og holder den fornødne afstand.Ligeledes ønsker vi ikke at folk skal føle sig utrygge ved at deltage i havedagen, hvorfor det er frivilligt, og der ikke pålægges betaling ved udeblivelse. Vi håber dog naturligvis at mange har lyst til at hjælpe. 
Arbejdet der skal udføres bliver klipning og beskæring af hække og buske på foreningens områder. Større vedligehold af skur, port og busstoppested venter vi med. For at sikre, at vi ikke klumper sammen alle sammen, mødes vi tre forskellige steder søndag den 14. juni kl. 10.00:

  • Clausensvej:  Parkeringspladsen
  • Pilevej:  Ved gyngen
  • Lærkevej:  Vendepladsen for enden af Clausensvej 

Herfra vil de enkelte arbejdsopgaver blive uddelt. Der arbejdes herefter – som i de foregående år – i små grupper rundt i hele foreningen.

Generalforsamling

Grundet forsamlingsforbudet er afholdelse af generalforsamling stadig udskudt. Vi forventer dog, at vores generalforsamling kommer til at ske i august i stedetMere information følger. Regnskabet for 2019 er lavet og netop distribueret til de to revisorer (Karen/Morten). Så snart de har haft mulighed for at gennemgå og kommentere, distribuerer vi dette.  

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde pågår. Og vi er mødtes hhv. virtuelt samt på parkeringspladsen i løbet af foråret. Referater findes på hjemmesiden. Af større ting kan nævnes:

* Byggeretningslinier – former sig mere og mere i dialog med Rudersdal Kommune. Foreningen er på dagsordenen i Byplansudvalget i august med henblik på at få klarere retningslinier til gavn for både forening og kommune. Hvis I påtænker at bygge – kontakt da Bestyrelsen i god tid.
* Port – bliver renoveret så den virker til når sæsonen lukker.
* Vand – der er en del vandspild i foreningen, som må formodes at stamme fra de individuelle medlemmers stikledninger. Derfor undersøger Bestyrelsen priser og muligheder for individuelle vandmålere. Bliver et punkt på Generalforsamlingen.
* Diverse sager Håndtering og dialog omkring bygge- og nabosager.  

Værd at bemærke 

* Byggeri, Pilevej 54  – byggeri er forsinket grundet Corona, men kommer til at ske over sommeren. Bestyrelsen er i dialog med Anja og entreprenør.  Yderligere information kommer løbende til at tilgå de nærmeste naboer.
* Nye beboere – overtager den 1. juli det grå hus på Lærkevej 43. Tag godt imod dem.
* Grus – de to store poser med grus på parkeringspladsen er foreningens – og udelukkende til lapning af huller i vejene. 
Vand på Pilevej – Der har været dialog med nyttehaverne ved siden af Pilevej. Vi hjælper dem med dræning i efteråret, således at vi slipper for for meget vand på Pilevej over vinteren.
Husk – Græsslåning og brug af maskiner på søndage og helligdage er ikke tilladt.

Vi håber at se så mange til arbejdsdag i næste weekend. Og lad os endelig høre fra jer, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. 

Med ønske om en god weekend og en fortsat god sommer, 
Pina, Ditte, Peter, Allan, Jan og Simon
Bestyrelsen, h/f Solpletten