Kære alle,
I år er det første gang vi skal vinterlukke for vandforsyningen til vores huse i de nye brønde. I har alle fået en vejledning fra leverandøren om, hvordan det skal gøres, men den kan måske være svær at forstå, og derfor har bestyrelsen lavet denne “pixi-udgave”, der forhåbentlig er lettere at følge.

  1. Luk for den hane, der sidder under den lille messingforskruvning i den ene side. Hanen i den anden ende af det vandrette rør skal forblive åben.
  2. Åbn for aftapningshanen, som sidder lidt længere nede i brønden. Vandet vil nu begynde at løbe ud i brønden.
  3. Gå ind i huset og åbn for koldtvandshanen i køkkenet. Så kommer der luft ind i røret ud til brønden, og vandet løber ud af aftapningshanen.
  4. Når vandet er holdt op med at løbe, skal du lukke for aftapningshanen, og så er du i princippet færdig.

Hvis du vil være helt sikker på, at alt vandet er væk i røret mellem huset og brønden, kan du pumpe det tomt med en cykelpumpe. Det gøres på følgende måde:

  1. Gå hen til redskabsskuret ved skraldespandene og hent den cykelfodpumpe, der ligger på hylden.
  2. Skru låget af messingforskruvningen og derefter ventillukket. Monter pumpens “hoved” på ventilen og spænd den fast. Koldtvandshanen i huset skal være åben.
  3. Begynd at pumpe og fortsæt indtil du kan mærke at der ikke længere er vand i røret ind til huset.
  4. Afmonter pumpen og åbn for aftapningshanen, så det sidste vand eventuelt kan løbe ud i brønden. Luk for aftapningshanen igen.
  5. Når du er færdig, så skru ventillukket og messinglåget på igen. Husk at sætte pumpen tilbage i skuret, så andre også kan få glæde af den.

Hvis du har problemer med at få lukket og tømt dine vandrør, så ring til Jan på tlf. 50564522 og få hjælp.

Med venlig hilsen
bestyrelsen