Kære Solpletter

Vandrørsprojekt
Nu nærmer opstarten af vandrørsprojektet sig – dvs. vi får udskiftet vores vandrør i vejene og får nye brønde i alle haver.

Helt konkret er der gennemgang af alle haver med entreprenøren og den rådgivende ingeniør d.1.10. Her vil de gennemgå om der er nogen, der ikke har gjort klar til de nye brønde ved at fjerne et stykke hæk eller hegn ind til haven ud for den pind, der er sat (jf. tidligere brev der er sendt ud).

Hvis Munck (Entreprenøren) skal fjerne hæk eller hegn for at kunne komme til, vil der blive sendt en mail til de respektive haveejere og senere sendt en regning for arbejdet.

Og så går arbejdet i gang. Det betyder, at hele området bl.a. vil være byggeplads i oktober og november. Der må altså ikke parkeres biler på området – der henvises til Øverødvej. Og færdsel på området skal i det hele taget minimeres mest muligt.

Vi skal alle gøre alt for at entreprenøren kan gøre sit arbejde uforstyrret, så vi undgår unødige fordyrelser af projektet.

Og så krydser vi bare fingre for, at det hele går, som det skal ☺.

Husk også at kommunen stopper med at hente affald d.1.10. Alle skal herefter selv bortskaffe husholdningsaffald mv.

Kloak
I skal også informeres om, at vi jo i forbindelse med planlægningen af de nye vandrør undersøgte om kommunen evt. ville betale 400 meter kloakledning ude i Øverødvej, hvis nu vi ville overveje at lave kloak på Solplettens område i forbindelse med vandrørsprojektet. Som vi oplyste om på den ekstraordinære generalforsamling, svarede kommunen gennem vores rådgivende ingeniør, at det ville de ikke. Og derfor blev der lukket ned for overvejelserne.

Nu har kommunens forsyningsselskab Novafos imidlertid vendt tilbage igen med en besked om, at de muligvis godt vil finansiere kloakledningen ude i Øverødvej. Vi har siden prøvet at få en mere klar melding om, hvad det præcis er, de gerne vil betale mv. Og hvordan kommunen ser på det. Men vi kan ikke få svar, før der har været et forløb med et udarbejdet projekt, en ansøgning fra Solpletten og politisk stillingtagen inkl. høringsperiode mv. Det tager tid. Minimum et halvt år. Og derfor må det være noget, vi evt. kan drøfte og tage stilling til de kommende sæsoner.

Affaldssortering
Grundet krav fra kommunen om mere affaldssortering blev genbrugspladsen tømt og afviklet i forbindelse med at der er kommet containere den 14-16. september.
Pladsen vil herefter skulle bruges til nye skraldespande, så vi beder alle om at respektere dette og om ikke at henstille noget i rummene fremover.

Mange hilsner
Anders og bestyrelsen