Kære Alle, 

Hermed fremsendes såvel referat fra den ekstraordinære generalforsamling samt indkaldelse til endnu en generalforsamling. 
Vi har lagt referatet tilgængeligt på hjemmesiden under referater.

Som det fremgår, var der meget stor (!) opbakning til såvel ordensregler og vedtægter. Ordensreglerne er derfor nu gældende og vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Vi var – desværre – ikke nok fremmødte til at træffe endelig beslutning om vedtægterne. 

Derfor indkalder bestyrelsen igen til Ekstraordinær Generalforsamling:

Søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30
Sted: Parkeringspladsen, Solpletten (Øverødvej 175)


Dagsorden for Ekstraordinær Generalforsamling er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af ændrede vedtægter
4. Eventuelt

Det bemærkes at beslutning omkring nye vedtægter kan besluttes med 2/3 flertal – uanset antallet af fremmødte.

Vi håber at se så mange som muligt til den ekstraordinære generalforsamling på årets første forårsdag. 

Mange hilsner
Bestyrelsen
h/f Solpletten