Kære Solpletter,

Så starter en ny fantastisk sæson med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig vedrørende den kommende sæson:

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. april 2015

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag den 27.april 2015 kl. 19.00 på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte. Dagsorden udsendes senest den 10. april.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Anders på amazanti@gmail.com eller afleveres på papir i postkassen på Clausensvej 25 senest fredag den 3. april.

Åbning for vandet

Vandet er åbent fra fredag d.27. marts 2015

Kontingentindbetaling

Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for udgifter 

Minicontainere ved P-pladsen

Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d.1. april.

Regler for vores affaldsplads

Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for, hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. For containerne til haveaffald og andet affald gælder, at vi betaler ekstra, hvis der f.eks. er plast- eller papirsække eller grene, der er mere end 10 cm tykke, i containerne. Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt. 

Containere til haveaffald og andet affald

Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

  1. 24. – 26. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald
  2. 12. – 14. juni: 3 x haveaffald (der afholdes arbejdsdag d.14. juni)
  3. 18. – 20. september: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

Generelt henstiller vi, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da sørger for selv af få bragt dette affald til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.  

Arbejdsdag

Arbejdsdagen er søndag d.14. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Husk også at det koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Sommerfesten

Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 6. juni fra kl. 13.00 i haven på Lærkevej 45.

 

Tømning af kloaktanke

I kan kontakte ABAK på tlf. 70266466 eller VVS og Varmeteknik i Albertslund på tlf. 24696970.

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje

Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt, at alle husker på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver. Husk at hækken skal være klippet senest med udgangen af juni måned, ellers risikerer du at få pålagt en afgift på 200 kr. eller 400 kr.

Rotter

For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi, at I undgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker, og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmeside og Facebook

På hjemmesiden hf-solpletten.dk kan du finde alle relevante oplysninger vedr. foreningen. Som noget nyt har vi oprettet en “hustilsalg”-side. Hvis du ønsker at annoncere dit hus til salg her, skal du sende din tekst og evt. foto til janhelt@hotmail.com

Bestyrelsen vil desuden gøre opmærksom på den nye gruppe – Solpletten – på Facebook. Det er en lukket gruppe, hvor vi har mulighed for at kommunikere med hinanden om stort og småt. Åbn Facebook, find gruppen Solpletten og anmod om adgang.

Opslagstavlen

Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen

Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Mange hilsner

Bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.