Kære Solplettere,

Så starter en ny fantastisk sæson med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig vedrørende den kommende sæson:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 28. april 2014

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag den 28.april 2014 kl. 19.00 på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte. Dagsorden udsendes senest den 11. april.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Anders på amazanti@gmail.com eller afleveres på papir i postkassen på Clausensvej 25 senest fredag den 4. april.

Åbning for vandet
Der er åbnet for vandet

Kontingentindbetaling
Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for udgifter.

Minicontainere ved P-pladsen
Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan nu tages i brug.

Containere til haveaffald og andet affald
Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

D. 25. – 27. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

D. 13.-15. juni: 3 x haveaffald (der afholdes arbejdsdag d.15. juni)

D. 19.- 21. september: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

 

Generelt henstiller vi, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da sørger for selv af få bragt dette affald til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne.

Arbejdsdag
Arbejdsdagen er søndag d.15. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Husk også at det fremover koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Sommerfesten
Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 7. juni fra kl. 13.00 i haven på Lærkevej 45.

Regler for vores affaldsplads
Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. For containerne til haveaffald og andet affald gælder, at vi betaler ekstra, hvis der f.eks. er plast- eller papirsække eller grene, der er mere end 10 cm tykke, i containerne. Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt.

Tømning af kloaktanke
I kan kontakte ABAK på tlf. 70266466 eller VVS og Varmeteknik i Albertslund på tlf. 24696970.

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje
Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt at alle husker på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver. Husk at hækken skal være klippet senest med udgangen af juni måned, ellers risikerer du at få pålagt en afgift på 200 kr. eller 400 kr.

Rotter

For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi, at I så vidt muligt udgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmeside og Facebook
På hjemmesiden hf-solpletten.dk kan du finde alle relevante oplysninger vedr. foreningen. Som noget nyt har vi oprettet en “hustilsalg”-side. Hvis du ønsker at annoncere dit hus til salg her, skal du sende din tekst og evt. foto til janhelt@hotmail.com

Bestyrelsen vil desuden gøre opmærksom på den nye gruppe – Solpletten – på Facebook. Det er en lukket gruppe, hvor vi har mulighed for at kommunikere med hinanden om stort og småt. Åbn Facebook, find gruppen Solpletten og anmod om adgang.

Opslagstavlen
Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen
Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Bestyrelsen

 

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.