Kære Solpletter,

Så starter en ny sæson snart, hvor vi for første gang skal stå på egne ben uden et forbund i ryggen. Mon vi kan klare at flyve fra reden!? Ja, det tror jeg helt bestemt – og jeg glæder mig til et forår med fred, fordragelighed og masser af hygge over nabohækkene og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Indbrud over julen

Som mange af jer nok allerede ved startede året med et kedeligt indbrud i haven. Lågen blev brudt op, og i hvert fald to huse havde indbrud. Der var dog hverken taget elektriske apparater, alkohol eller medicin, så hvem og hvorfor nogen overhovedet gider bryde ind i vores idyl, er en gåde. Vi håber selvfølgelig, at det aldrig sker igen, men vil samtidig minde jer alle om at det er en god idé at fjerne/gemme værdigenstande og alkohol fra husene, når I er væk i længere tid. Lågen er midlertidig lavet (tak til Alex, have 36), men den vil selvfølgelig gennemgå en større reparation her til foråret.

Nedgravning af elkabler

Midt i februar meddelte Dong til bestyrelsen, at man vil grave de nye elkabler ned i vejene umiddelbart efter Påske. Startdatoen for arbejdets påbegyndelse er endnu ikke helt fast, men vi forventer, at det bliver tirsdag den 25. marts. Selve gravearbejdet og nedlægning af kablerne vil vare 5 – 8 arbejdsdage, dvs. ca. 1½ uge. I vil hver især få tilsendt en orientering fra Dong om arbejdets varighed og udførelse.

Kablerne bliver gravet ned midt i vejene og føres ud til fordelingskasser, der stilles op ved siden af de nuværende træmaster. Der graves kun elkabler ned dvs. der vil ikke blive lagt plasticrør, hvori der senere ville kunne føres fiberkabler til TV og Internet.

De nuværende luftledninger bliver naturligvis fjernet samt en del af træmasterne. De master, som har lysarmaturer, bliver stående, men selve armaturerne vil senere blive udskiftet med andre, idet de nuværende ikke vil være lovlige med de nye forsyningsforhold. De nye armaturer vil koste foreningen ca. 25.000 kr. Bestyrelsen har valgt at beholde træmasterne, idet helt nye master af metal, svarende til dem, der er sat op på de kommunale veje, ville koste over 100.000 kr.

Forsikring

Da foreningen ikke længere kan gøre brug af kredsens fællesforsikring vedr. skader i forbindelse med frivilligt arbejde, vil bestyrelsen undersøge, om der er behov for at vi selv tegner en sådan forsikring.

Åbning af porten

Porten ind til foreningens område skal holdes åben fra og med lørdag d. 15. marts. (p.gr.a. Påsken)

Åbning for vandet

På grund af gravearbejderne vil der først blive lukket op for vandet, når disse er afsluttet, dvs. formentlig i den første uge i april. Vi vil benytte lejligheden til at opfordre jer til i løbet af Påsken at sikre jer, at jeres hovedhane eller alle øvrige haner er lukkede! Sidste år oplevede vi, at flere haner stod åbne, hvilke betød, at der ikke kunne åbnes på det planlagte tidspunkt p.gr.a. risikoen for vandskader og vandspildet.

Kontingentindbetaling

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet fremover skal opkræves af PBS, som har et særligt betalingssystem, der er beregnet til mindre foreninger. I vil derfor få en særskilt opkrævning derfra omkring 1. april. Betalingsfristen vil som sædvanlig være 15. april 2008.

Tilslutningen til betalingssystemet medfører en årlig merudgift på ca. 500 kr., men vil til gengæld spare bestyrelsen for en del administrativt arbejde samt give mulighed for at I kan tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Minicontainere ved P-pladsen

Opsættes i løbet af den sidste uge i marts.

Containere til haveaffald og andet affald

Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

11.4.-13.4. (haveaffald + blandet affald)

20.6.-22.7. (haveaffald)

15.8.-17.8. (haveaffald + blandet affald)

12.9.-14.9 (haveaffald)

Tømning af kloaktanke

ABAK Kloakservice i Taastrup kører igen i år – prisen for en tømning er ca. 1000,- inkl. moms (dette er en mindre stigning i forhold til sidste år, da ABAK pga. vores små veje bruger mere tid end først beregnet på at tømme en tank). Firmaet kan kontaktes på tlf. 70 26 64 66. Vi opfordrer til at tømning af tanke bestilles i hverdage og i arbejdstiden!

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje

Af hensyn til tømningen af samletankene er det stadig vigtigt at huske alle på vigtigheden i at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen fremover sørge for vedligeholdelsen og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver!

Træfældning

Vi har over vinteren haft en professionel træfælder gående, som har arbejdet både for private samt for foreningen i vores hegn. Det brænde, der ligger i hegnene, er til fri afhentning for alle i foreningen samt disses venner og bekendte! Det brænde, der ikke er afhentet inden arbejdsdagen, vil blive smidt ud denne dag.

Arbejdsdag

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes – f. eks. skal overnævnte brænde fra hegnene fjernes. Da det i årevis har været de samme relativ få personer, der har arbejdet for fællesskabet, vil vi opfordre ALLE til, om muligt, at stille med mindst én hjælper! Arbejdsdagen er søndag d. 18. maj kl. 10 ved P-pladsen – se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret.

Sommerfesten – ny dato!

Kom og mød nye og gamle Solpletter – vi griller og hygger fra kl. 13.00. Sommerfester afholdes fra og med i år 1. lørdag efter Grundlovsdag for at tage hensyn til at så mange som muligt har fri. Festen bliver derfor i år afholdt lørdag d. 7. juni. Festudvalget står for arrangementet.

Internet

Solplettens Trådløse Internet Laug anno 2005 er altid åbne for nye medlemmer – interesserede kan kontakte Jan (have 25) på tlf. 44 95 55 49 eller mail janhelt@hotmail.com for få udleveret kode til systemet. Læs om betingelserne på hjemmesiden.

Hjemmesiden

Bestyrelsen vil så vidt muligt holde siden opdateret med informationer om løst og fast. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Adresseliste

Er opdateret med bl.a. e-mail adresser. Da vi har fået en forespørgsel, om man kan undgå at få sit navn og adresse på listen, bl.a. fordi den er søgbar på Internettet, vil vi oplyse, at man kan være anonym, hvis dette ønskes. Kontakt Jan (have 25) på tlf. 44 95 55 49 eller mail janhelt@hotmail.com. Du kan også henvende dig, hvis du ikke har Internet og ønsker en papirudgave af adresselisten eller hvis din e-mailadresse ikke er på listen.

Børnenes dag

Som aftalt på forrige generalforsamling afholdes i år for først gang en Børnenes Dag, så alle vores små og store solstråler kan lære hinanden bedre at kende. Dette arrangement vil finde sted lørdag den 24. maj – hold øje med opslagstavlen for yderligere information.

Opslagstavlen

Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen: Kan ske gennem formand Anton Greiffenberg på mail: greiffenberg@gmail.com, tlf.: 35 39 54 05 eller Clausensvej 13.

 

På snarlig gensyn over hækkene,

Anton & bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.