Kære medlemmer,

Det har været en lang og mørk vinter, hvor der, hvad mange af jer nok har bemærket, har været en del polemik omkring kolonihavebevægelsen i pressen. Men nu lysner det forude og meget tyder på, at vi på mange måder går en lunere tid i møde for og i Solpletten. Her først to meget vigtige sager, som vi alle kommer til at skulle tage stilling til i løbet af sæsonen. Og dernæst et par praktiske, der er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Ekstraordinær generalforsamling med informationsmøde: Som aftalt ved sidste generalforsamling vil I alle i løbet af foråret blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal stemme om vores nye vedtægter.

Vi vil desuden bruge denne aften til at afholde et informationsmøde, hvor vi vil gennemgå og diskutere konsekvenserne for Solpletten hvis vi fremover skal følge Kolonihaveforbundet vurderingsregler og generelle politik.

Datoen bliver 24.5. – yderligere info og program følger skriftligt.

Evt. udmeldelse af Kolonihaveforbundet ved næste generalforsamling: Som aftalt ved sidste generalforsamling har en arbejdsgruppe bestående af Per (1) ,Torben (5), Asger (10) og Gustav (24) undersøgt mulighederne for og konsekvenserne af en evt. udmeldelse af Kolonihaveforbundet, da dette fremover ønsker at vi skal følge dets vurderingsregler.

På baggrund af denne gruppes intense og meget prisværdige arbejde, har en samlet bestyrelse vurderet at mulighederne for en udmeldelse er så gunstige og helt i Solplettens ånd, at vi har engageret en advokat til at rådføre os med fremover. Det er derfor også en enig bestyrelse, der henover sæsonen vil arbejde for at I alle føler jer nok informeret til at kunne tage stilling til en evt. udmeldelse ved næste generalforsamling (jvf. bl.a. informationsmødet 25.5.).

Datoen bliver 20. august – yderligere info og program følger skriftligt.

Det forventes fra bestyrelsens side at alle haver deltager med mindst én repræsentant ved begge arrangementer.

Åbning af porten: Porten ind til foreningens område skal holdes åben fra og med lørdag d. 24. marts.

Åbning for vandet: Der åbnes for vandet hurtigst muligt, jfr. PS nederst i dette brev

Kontingentindbetaling: Der vedlægges opgørelse over kontingent, skatter, afgifter mv. for 1. halvår af 2007. Husk betalingsfristen som er 15. april 2007.

Minicontainere ved P-pladsen: Opsættes hurtigst muligt efter 24. marts.

Containere til haveaffald og andet affald: Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

13.4.-15.4. (haveaffald + blandet affald)

29.6.-3.7. (haveaffald)

17.8.-20.8. (haveaffald + blandet affald)

14.9.-17.9 (haveaffald)

Tømning af kloaktanke: Det er med stor glæde og forventninger at vi har lavet en aftale med ABAK Kloakservice i Taastrup. De har en lille bil, som kan tage 3000 l. og som burde kunne komme rundt på vores veje uden problemer. Prisen bliver helt overkommelig – for alle tanke koster det 858,- inkl. moms, og det er ligegyldig om der er én eller flere på samme dag.

ABAK kan kontaktes på tlf. 70 26 64 66. Vi opfordrer til at tømning af tanke bestilles i hverdage og i arbejdstiden!

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje: Af hensyn til tømningen af samletankene er det stadig vigtigt at huske alle på vigtigheden i at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Dvs. at alle hække så vidt muligt skal klippes helt ind til skellinien. Ligeledes skal alle sten, der er til gene for kørslen, fjernes.

Foreningen står ikke til ansvar for noget, der uhensigtsmæssigt “hænger” ud over eller på vejen og dermed beskadiges.

Dette punkt skal være opfyldt af alle haver inden den årlige arbejdsdag (se næste punkt).

Arbejdsdag: Der er rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes – bestyrelsen opfordrer derfor så mange som muligt til at dukke op!

Et punkt på årets arbejdsdag bliver kontrol af hække og veje – skulle enkelte haver ikke have opfyldt ovenstående punkt, vil dette blive gjort på arbejdsdagen.

Arbejdsdagen er søndag d. 13. maj kl. 10 ved P-pladsen.

Plantedag: afholdes lørdag d. 12. maj på pladsen for enden af Clausensvej. Marie (have 20) og Susanne (have 25) stiller op til plantedag ligesom forrige år. Alle, der har overflod i haven, kan hente gratis potter hos Marie. Alle, der mangler planter, kan hente.

Forårsfesten: Kom og mød nye og gamle Solpletter – vi griller og hygger fra om eftermiddagen. Afholdes som altid Grundlovsdag d. 5. juni, som i år er en tirsdag. Bestyrelsen regner med at Festudvalget står for arrangementet.

Internet: Solplettens Trådløse Internetlaug anno 2005 bliver nu trådløst i hele området, idet der er sat nye og kraftige antenner op. Læs mere om nettet og hvordan du kan være med på hjemmesiden under rubrikken “Oplysninger”/Internet.

Hjemmesiden www.hf-solpletten.dk: Jan (25) har oprettet en hjemmeside for Solpletten, der forhåbentlig på sigt vil blive et naturligt samlingspunkt for alle havens medlemmer for diverse aktiviteter samt information fra bestyrelsen. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Adresseliste: Ligger nu på hjemmesiden og er opdateret med bl.a. e-mail adresser. De, der ønsker at få en papirudgave, kan lægge en besked hos Jan (have 25)

Forslag om indretning af naturlegeplads: Der vil i løbet af sæsonen blive undersøgt mulighederne for oprettelsen af en naturlegeplads.

Opslagstavlen: Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen: Kan ske gennem formand Anton Greiffenberg på mail: greiffenberg@gmail.com, tlf.: 35 39 54 05 eller Clausensvej 13.

 

På snarlig gensyn over hækkene
Bestyrelsen

 

NB – VIGTIGT VEDR. ÅBNING FOR VANDET

I mandags d. 12. marts forsøgte jeg at åbne for vandet, men til trods for at der blev lukket for adskillige åbne have- og hovedhaner og jeg var inde og kigge rundt i mange haver, lykkedes det alligevel ikke at identificere alle åbne haner eller eventuelle brud på vandrør, idet der stadig løb en del vand ud af systemet (ca. 1m3 pr. time). Jeg har derfor lukket for hovedhanen igen.

Jeg vil derfor opfordre jer til hurtigst muligt at se til jeres hus for at se, om der skulle være brud på jeres vandsystem eller åbne haner. Som det mindste bør I sørge for, at hovedhanen til jeres have er lukket. Jeg forsøger at åbne igen mandag den 26. ds.

Jan (have 25)

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.