Kære Solpletter

Vi har desværre konstateret, at mange beboere i Solpletten kører alt for stærkt på vores 3 veje: Clausensvej, Lærkevej og Pilevej. Vi har flere tilfælde, hvor det har været lige ved at gå galt grundet for høj fart. Det er helt uholdbart – især set i lyset af de mange børn, som skal kunne færdes sikkert på stierne.

Vi henstiller derfor kraftigt til, at alle overholder de max. 15 km, som det er tilladt køre.

I øvrigt er det ikke tilladt at parkere for enden af Clausensvej. Når der holder parkerede biler der, kan det give problemer for de store tømmevogne at komme rundt om hjørnet, og evt. brandbiler kan ikke komme til i tilfælde af brand. Parkering skal ske på den store parkeringsplads eller på egen grund.

En helt anden ting. En stor tak til de 23 haver som var mødt op til den fælles arbejdsdag. Der blev knoklet og hygget i godt 3,5 time. Så nu kan alle i foreningen nyde de flotte fællesarealer. Især de børn og unge som var mødt op ydede en kæmpe indsats . Godt gået og kom gerne igen til næste år 🙂

Venlig hilsen
Anders m.fl.
Bestyrelsen