På den ekstraordinære generalforsamling i onsdags var der ikke tilstrækkelig mange haver repræsenteret, således at forslaget om at optage lån til finansiering af “rørprojektet”. Bestyrelsen indkalder derfor til en ny ekstraordinær generalforsamling til på søndag den 24. juni kl. 11.00 på parkeringspladsen.
Dagsorden vedlægges
Med venlig hilsen
bestyrelsen