Kære Alle, 
Hermed følger dagsorden for ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019 kl. 19.30 på Havarthigaarden, Havarthivej 4, 2840 Holte

Mødet afholdes i Lokale Øst

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskabet for året 2018
– Regnskab er vedhæftet
5. Godkendelse af budgetforslag for 2019
Budgetforslag eftersendes
6. Behandling af indkomne forslag

6a. Forslag om at der tilknyttes en administrator til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at der indgås kontrakt med en professionel administrator, som kan udføre mange af de opgaver, som i dag især skal udføres af kassereren. Det kan særligt fremhæves, at der er, og har været, mange ejerskifter (godt 20 inden for de seneste par år). Hver gang kræves en kommunikation med involverede ejendomsmæglere og advokater. Herudover kommer til stadighed nye myndighedskrav, f.eks. persondataforordningen m.v.
Bestyrelsen mener derfor, at tiden er kommet til at der tilknyttes en professionel administrator til at udføre mange af de administrative opgaver, som bestyrelsen er ansvarlig for at udføre. Den årlige udgift forventes at være på mellem 60 – 70.000 kr.

6b. Forhøjelse af afgift for ikke at deltage i arbejdsdagen
Vi har i mange år opkrævet 200 kr. fra de haver, der ikke deltager i den årlige arbejdsdag. Bestyrelsen mener, at dette beløb er alt for lille i forhold til hvad andre foreninger typisk opkræver i tilsvarende situationer. Bestyrelsen foreslår derfor, at beløbet bliver sat op til 400 kr. pr. gang.

6c. Nedrivning af skur ved Rygårdshegnet for enden af Clausensvej
Bestyrelsen foreslår, at skuret nedrives.
Skuret er ved at falde fra hinanden, og en del af taget er allerede røget af. Skuret bruges stort set ikke, idet der kun rummer trillebørene, tromlen, andre småredskaber samt græsslåmaskinen. Disse ting foreslås flyttet ned til det aflåsede rum i skuret ved skraldespandene. 

6d. Bibeholdelse af ”Genbrugspladsen” ved skraldecontainerne
Gregg (have 39) stiller følgende forslag:
At bibeholde ‘Solplettens Genbrug’ ved affaldscontaineren på parkeringspladsen. 
I mailen ‘Solpletten-Information 2018’ tilsendt 20. sept. blev der informeret om at grundet krav fra kommunen om mere affaldssortering, vil vores genbrugsplads blive tømt og afviklet. 
Jeg forslår at det nuværende aflåste rum ved den nuværende Genbrugsplads bliver frigjort og fremover bruges som ‘Solplettens Gen-Brug’.
Det bliver pt. brugt som opbevaring af et stort fest telt som vi ejer i fælleskab. Teltet bliver meget sjældent brugt og jeg forslår at det sælges, bortgives eller bliver smidt ud. Hvis det skal bibeholdes tænker jeg at dem der bruger det selv opbevare det på skift eller lægger det i det skur, hvor der står trillebør, stige m.m. ved enden af Clausensvej.
Solplettens Genbrug er god løsning, da det betyder at mange ting bliver genbrugt i stedet for at blive  smidt ud, et andet plus er at det giver fællesskab og social kontakt.
Udbuddet er meget blandende med alt fra brugt ikea, antik, køkkengrej, retro m.m.
 Vi har alle forskelige smag og der er ofte noget for enhver smag, selv for Fru Hyacinth Bucket !

6e. Vejbelysningen foreslås nedlagt
Peter (have 30) foreslår, at vejbelysningen nedlagt. Er der reelt brug for belysningen, set ”i lys af” de årlige omkostninger? Det giver en frygtelig lysforurening og, så vidtjeg har forstået, koster den uforholdsmæssigt meget årligt (Udgiften er ca. 18.000 kr. årligt)

6f. Brændeovne bør igen kunne opsættes
Peter (have 30) foreslår, at det igen bliver muligt at opsætte nye brændeovne. Argumentet om, at der bliver tilrøget i perioder, er ikke hændt endnu.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af kasserer
Allan (have 18) er på valg 

7b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pina (have 10) er på valg og villig til genvalg
Adam (have 12) ønsker at udtræde af private årsager. Der skal derfor vælges et bestyrelsesmedlem med en valgperiode på 1 år

7c. Valg af bestyrelsessuppleant
Michael (have 7) blev i 2018 valgt for en 1-årig periode og er ikke villig til genvalg

8. Valg af revisor
Verner (have 48) er på valg og er ikke villig til genvalg

9. Eventuelt

Med venlig hilsenAnders Mazanti
formand