Kære alle,

Vigtig information til alle der bygger nyt hus eller bare ombygger det eksisterende i Solpletten. 

Bestyrelsen vil på baggrund af en række henvendelser fra haveejere i Solpletten gerne indskærpe, at byggeri eller ombygning skal udføres efter gældende regler og krav, og i overensstemmelse med foreningens vedtægter med stort hensyn til naboer og øvrige haveejere. 

Dvs. at følgende bl.a. som minimum overholdes:

Levering af byggematerialer mm. skal ske til den fælles parkeringsplads og ikke helt hen til de enkelte grunde

De store lastbiler som leverer materialer, kan ikke være på vejene, og giver for mange skader på hække, havelåger og den nye belægning på vejene, så derfor skal levering kun ske til parkeringspladsen.  Alternativt kan dem der bygger bede fragtfirmaet om at levere materialer i en mindre vogn. (vores veje er ca 2,5 meter brede).

Støjende byggearbejde skal af hensyn til naboer foregå inden for normal arbejdstid. 

Sene eftermiddage, aftener, helligdage og weekender er altså ikke ok til støjende arbejde.

Inden byggeri eller ombygning sættes i gang, opfordres I til at orientere de nærmeste naboer om projektet, og lytte til evt. indsigelser. 

Vi henstiller også til, at man så vidt muligt bygger i ydersæsonen, så færrest mulige bliver berørt af byggeriet. Sæsonen med godt vejr er kort, og der er mange i haverne. Ydersæsonen varer 7-8 måneder, så der er masser tid til at bygge.

Og til sidst en opfordring til generelt at følge ordensreglerne. Dvs. ikke slå græs mv. om søndagen og tænke på naboerne i forhold musik osv. 

God sommer!
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen