Kære Solpletter

Der afholdes arbejdsdag søndag 9. juni i Solpletten. Vi mødes på P-pladsen kl.10.

Alle fremmødte vil blive registreret og det er meget vigtigt, at I får registreret jer som “arbejdere” denne dag, ellers får I en opkrævning på 400 kr. for manglende deltagelse i arbejdsdagen. 

Hvis man ikke har kræfter til det hårde arbejde, kan man bage en kage, brygge kaffe, lave saftevand, indkøb af vand, saft eller kiks. Gem kvitteringen så I kan få refunderet jeres udlæg. I kan melde sig til Pina, have 10 på mail senest torsdag 6.6.

Vel mødt til en fornøjelig arbejdsdag.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kategorier: Arbejdsdag