Kære solplettere

I den kommende weekend er der containere og arbejdsdag på søndag fra kl. 10.00. Mødested: parkeringspladsen. Her vil man blive registreret og få tildelt arbejdsopgaver. Det koster 200 kr., hvis man ikke møder op til arbejdsdagen.

For at få plads til containerne vil der være parkeringsfprbud på den del af pladsen, der ligger op mod have 4 fra torsdag aften.

Bemærk at alle containere er til haveaffald.

Husk at når du klipper dine egne hække, skal den side, der vender ud mod vejene, klippes så tæt ind til stammerne som muligt, således at “tømmebilerne” kan komme igennem. Dette gælder især på Lærkevej – og her skal beboerne på Clausensvej særligt være opmærksomme på at også baghækkene skal klippes meget ind.

Bestyrelsen gør endelig opmærksom på, at hækkeklipningen skal være tilendebragt med udgangen af juni måned. Bestyrelsen inspicerer hækkene i begyndelsen af juli, og de haveejere, der ikke har fået klippet deres hække, vil få en bøde på 200 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kategorier: Arbejdsdag