Kære Solpletter
 
Der afholdes arbejdsdag søndag den 10. juni i Solpletten. Vi mødes på P-pladsen kl.10.
 
Alle fremmødte vil blive registreret og det er meget vigtigt, at I får registreret jer som 
“arbejdere” denne dag, ellers får I en opkrævning på 200 kr. for manglende deltagelse i
arbejdsdagen. 
 
Hvis man ikke har kræfter til det hårde arbejde, kan man bage en kage, brygge kaffe,
lave saftevand, indkøb af vand, saft eller kiks. Gem kvitteringen så I kan få refunderet
jeres udlæg.
I kan melde jer til Pina, have 10 på mail: pina.denaro@hotmail.com
 
Vel mødt til en fornøjelig arbejdsdag.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Kategorier: Arbejdsdag