Juni 2022

Overdragelse af andelshaver i Haveforeningen Solpletten

Orienteringen er udarbejdet til brug for Foreningens andelshavere og potentielle købere. Informationen er ikke juridisk bindende, men den kan have ændret sig siden seneste opdatering. 

Foreningen

Haveforeningen Solpletten er en andelsforening, der administrerer og forvalter det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for området.

Haveforeningen Solpletten ejer det udlagte areal beliggende på Øverødvej 175 (matrikelnr. 6ch). Arealet består af en enkelt matrikel, der er opdelt i individuelle parceller. 

En overdragelse af en kolonihave består typisk af to elementer:

 • Andelen: Selve andelen i foreningen, der giver brugsret til en specifik parcel/have.
 • Kolonihavehus & Bebyggelse: En eller flere bebyggelser opført på den specifikke parcel.

Andelen

 • Overdragelse af andelen er et anliggende mellem køber, sælger og foreningen. 
 • Det står sælger frit for at finde en køber til sin andel i foreningen – med forbehold for, at bestyrelsen kan godkende en ny køber jvf. foreningens vedtægter. 
 • I forbindelse med overdragelsen af en andel underskrives et andelsbevis og brugsretsaftale. Disse underskrives af bestyrelse, køber og sælger, hvorefter overdragelsen af en andel er endelig.
 • Ny køber overtager alle forpligtelser relateret til den erhvervede andel. 

Kolonihavehus & Bebyggelse

 • På parcellen forefindes ofte et hus med eventuelt tilhørende bygninger, som udhus, drivhus eller anneks.
 • Al bebyggelse og tilbehør på parcellen er andelshavers ejendom og for så vidt andelsforeningen uvedkommende. 
 • Hus, øvrige bebyggelse og tilbehør er et anliggende mellem køber og sælger.
 • Foreningen/Bestyrelsen er ikke involveret i handlen med bebyggelse og tilbehør.
 • Opførsel og lovlighed af bebyggelse på en parcel i Solpletten er entydigt andelshavers ansvar.
 • Gennem foreningens levetid har procedurer i forbindelse med opførsel af ny bebyggelse varieret afhængig af interne regelsæt, lovgivning samt Rudersdal Kommunes involvering, samt retningslinier udstukket af Byplan. Det er først ved Generalforsamling i 2020, at opførsel af bebyggelse er indføjet i foreningens vedtægter. 

Prissætning

 • Del samlede pris for andelsgrund of bebyggelse aftales mellem sælger og køber. 
 • Det er normal kutyme at andelens værdi er indeholdt i den samlede pris.
 • Ved overtagelse af en andel betaler ny andelshaver 3000 kr. i indmeldelsesgebyr (2020).

Realkreditbelåning

 • Visse realkreditinstitutter tilbyder realkreditbelåning i foreningens huse (der er ejet af andelshaveren selv).
 • Det er ikke muligt at optage realkreditbelåning i selve andelen/parcellen. 
 • Realkreditbelåning sker i selve huset og ikke i andelen.
 • Ved realkreditbelåning underskriver bestyrelsen et tillægsdokument, der bl.a. giver realkreditinstitut forkøbsret, hvis realkreditlån misligeholdes.

Procedure i forbindelse med overdragelse af andel

Normalt følger en overdragelse af en andelshave i foreningen følgende procedure:

 1. Andelshaver sætter sin andelshave til salg. Det er god skik i den forbindelse at orientere bestyrelsen.
 2. Andelshaver finder potentiel køber af andel.
 3. Brugsretsaftale og Andelsbevis udfyldes af køber og sælger. 
 4. Bestyrelsen godkender ny andelshaver ud fra foreningens vedtægter, og underskriver andelsbevis.
 5. Overdragelsen betragtes af bestyrelsen som endelig. 

Spørgsmål vedr. overdragelse af andelshave i foreningen kan rettes til foreningens bestyrelse på mail@hf-solpletten.dk.