Herunder følger vejledning for entreprenører i forbindelse med byggeopgaver i h/f Solpletten.

Vi er en lille andelsforening med 62 huse. Vi bor meget tæt.
Derfor skal der altid udvises stort hensyn til alle foreningens beboere – Dog specielt de nærmeste (nabo-)naboer omkring et byggeri.

Som entreprenør agerer du på vegne af et af foreningens medlemmer, og er dermed også underlagt foreningens vedtægter og ordensregler.

Måtte I have spørgsmål eller kommentarer, kan foreningens formand kontaktes på enten email eller telefon 26156211.


Uddrag fra Ordensreglement

Herunder følger relevante uddrag fra foreningens ordensreglement, som vil være godt at kende i forbindelse med byggeopgaver.

Byggeri, Nybyggeri, Totalrenovering og lign.

I forbindelse med opstart af store bygge- og anlægsprojekter orienteres foreningen. Nærmeste naboer skal i tillæg orienteres løbende – specielt i tilfælde hvor der må forventes meget støj. 

Der må under ingen omstændigheder arbejdes på større bygge- og anlægsprojekter i perioden 1. maj til 31. August.

I april og september må der arbejdes på større bygge og anlægsprojekter i følgende tidsrum:

Mandag til Torsdag:     08:00 – 18:00
Fredag:                         08:00 – 16:00
Lørdag:                         08:00 – 13:00

Der må ikke arbejdes på større bygge- og anlægsprojekter på søndage og helligdage.

Udenfor sæsonen – 1. oktober til 31. marts – følges Rudersdals Kommunes reglement for bygge og anlægsarbejde. Link hertil forefindes på foreningens hjemmeside.      

Sten, grus, byggemateriale og lignende, der leveres til P-pladsen eller andre fællesarealer skal fjernes inden for 48 timer. 

Skader påført foreningens og medlemmers veje, hække og lign.  skal reetableres efterfølgende på bygherrens/medlemmets bekostning.
(foreningens bestyrelse kontaktes så snart en skade er sket).

Det er medlemmets ansvar at entreprenører, håndværkere med flere overholder foreningens ordensregler.
Gældende lovgivning, deklarationer og servitutter fra Rudersdal Kommune skal nøje overholdes.

Tunge køretøjer
Kørsel med tunge køretøjer (+7000 kg totalvægt) er ikke tilladt på vejene.

Parkering
Ingen transportmidler må parkeres på foreningens veje, i skel eller på vendepladsen for enden af Clausensvej. 
Der henvises til egne parkeringspladser samt den fælles parkeringsplads.

Renovation
Foreningens affaldscontainere er kun til alm. dagrenovation. 

Hastighed
De kørende skal udvise agtpågivenhed, og hastigheden må ikke overstige 15 km/t på Solplettens veje. 

Musik
Musik må ikke være til gene for foreningens øvrige medlemmer. Under alle omstændigheder må der ikke anvendes højttalere udendørs.