Kære “med-solplettere”

Vi har ved opmåling af det frie vejareal på vores veje udpeget adskillige strækninger og punkter på Lærkevej, som kræver akut og grundig handling mht. beskæring af hække.Disse punkter er afmærket med bånd på de mest kritiske steder.
For at vi stadig kan bibeholde vores venlige og meget værdsatte forhold til ABAK Kloakservice, skal de kritiske hække skæres eller bindes kraftigt ind så hurtigt som muligt. 
Vejen skal minimalt måle 2,50 m på tværs, og i en lige strækning, for at tankbilen kan passere.
Men derudover påpeger vi nødvendigheden af en generel klipning, af alle hække ud mod vejene. 

Vi må desværre være konsekvente i at opretholde vejenes stand. Og for at undgå at foreningen nødsages til at skulle beskære hækkene på haveeejernes regning, beder vi jer indtrængende om at træde til opgaven inden, eller op til vores kommende arbejdsdag.
Kritiske områder på Lærkevej

  • I skel, mellem have 63 & 61
  • I skel, mellem have  61 & 59
  • Baghave til  29
  • Forhave til  57 & 55
  • Baghave til  13, 11 & 5

Med venlig hilsen
Peter (have 30) og Jan (have 25)