Kære Alle, 

For at kunne se frem mod kolonihavesæsonen 2020 med ro i sindet, er det Bestyrelsens og en række medlemmers ønske, at der bliver indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes derfor
Mandag 28. oktober 2019 kl. 19.30
på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte

Vi har i foreningen over sommeren desværre oplevet at enkelte medlemmer har tilsidesat godt naboskab i forbindelse med nybyggeri.
Ligeledes kan vi se, at der i nær fremtid vil være flere bygge- og anlægsprojekter, hvorfor vi allerede nu vil fremsætte forslag om bl.a. klarere retningsliner i forbindelse med sådanne projekter.

Generalforsamlingen vil have følgende agenda:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af ny formand. Anders Mazanti (Have 5) ønsker at fratræde som formand. 
Simon Schultz (Have 38) har indviljet i at indtræde som formand i stedet. 

4. Gennemgang og godkendelse af nye ordensregler – herunder eventuelle delafstemninger omkring specifikke formuleringer.

5. Gennemgang og godkendelse af nye vedtægter – herunder eventuelle delafstemninger omkring specifikke formuleringer.

6.Eventuelt


Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Simon (38), Ditte (14) og Pina (10) til udarbejdelse af forslag af reviderede vedtægter og ordensregler. 
Gruppen vil snarest muligt rundsende første udkast til disse og bede om medlemmers feedback.
Gruppen vil ligeledes rundesende 2-3 reviderede versioner af vedtægter og ordensregler inden ekstraordinær generalforsamling. Således skulle vi gerne undgå en ekstraordinær generalforsamling, der stikker i for mange retninger.
Meget mere herom følger direkte fra udvalget.

Vel mødt den 28. oktober. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Solpletten