Kære Solpletten.

I ønskes alle et rigtigt godt nytår.

Hermed følger en længe ventet opdatering omkring arbejdet med forslag til reviderede vedtægter og ordensregler.

Solplettens bestyrelse afholdt bestyrelsesmøde den 13. november. Referat herfra kan findes på hjemmesiden.

Ligeledes afholdt Simon Schultz møde med advokat Bruno Månsson den 26. november, hvor vedtægter og ordensregler blev gennemgået med afsæt i de løbende indkomne kommentarer fra foreningens medlemmer, samt kommentarer fra den ekstraordinære generalforsamling.

Baseret på denne dialog, er vedtægter og ordensregler blevet rettet til på et par punkter.
Kommentarer til de væsentligste ændringer hertil, kan læses i kolonnen med kommentarer, i de respektive dokumenter som er vedhæftet denne mail.
Det er bestyrelsens forhåbning og forventning, at disse forslag stemmer overens med flest muligt af medlemmernes ønsker.

Kommentarer til vedtægter og ordensregler modtages fortsat meget gerne. Men af hensyn til udsendelse til alle inden den ekstraordinære generalforsamling senest den 17. januar 2020.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder hermed til Ekstraordinær Generalforsamling
der afholdes afholdes
Mandag 27. Januar 2020 kl. 19.30
på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Gennemgang og godkendelse af ændrede ordensregler – herunder eventuelle delafstemninger omkring specifikke formuleringer.
  5. Gennemgang og godkendelse af ændrede vedtægter – herunder eventuelle delafstemninger omkring specifikke formuleringer.
  6. Eventuelt

Advokat Bruno Månsson vil være tilstede på den Ekstraordinære Generalforsamling.
Endelige forslag til ordensregler og vedtægter – hvis der skulle tilkomme ændringer til vedhæftede – vil blive distribueret til alle inden den ekstraordinære Generalforsamling.

Vel mødt….

Bestyrelsen
Solpletten