Kære Solpletter,

Så starter en ny sæson i vores haveforening. Her er lidt information om forskellige datoer, som er værd at notere sig.

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag d. 24. april 2017 kl. 19.00 på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte. Dagsorden udsendes senest d. 9. april.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Anders på amazanti@gmail.com eller afleveres på papir i postkassen på Clausensvej 25 senest fredag d. 31. marts.

Åbning for vandet

Vandet er åbent senest fra lørdag d. 1. april

Kontingentindbetaling

Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for udgifter.

Minicontainere ved P-pladsen

Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d. 1. april.

Regler for vores affaldsplads

Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for, hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. Og containerne må ikke overfyldes. Lågene skal kunne lukkes helt.

I forhold til vores genbrugsplads, så er den kun til genbrugsmøbler og andet andre kan have glæde af. Og altså IKKE til almindeligt affald og skrammel. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt.

Containere til haveaffald og andet affald

Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

d. 21. – 23. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

d. 9. – 11. juni: 3 x haveaffald (der afholdes arbejdsdag d.11. juni)

d. 15. – 17. september: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

Generelt henstiller vi, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da selv sørger for at få bragt det til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.

Arbejdsdag

Fælles arbejdsdag er søndag d. 11. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Vi håber, I vil støtte op om arbejdsdagen, så vores fællesarealer kan være ordentlig vedligeholdt. Husk at det koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Tømning af kloaktanke

I kan kontakte ABAK på tlf. 70266466

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje

Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt, at alle husker på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver. Husk at hækken skal være klippet senest med udgangen af juni måned.

Rotter

For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi til, at I undgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker, og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmeside og Facebook

På hjemmesiden hf-solpletten.dk kan du finde alle relevante oplysninger vedr. foreningen.

Bestyrelsen vil desuden gøre opmærksom på Facebook-gruppen – Solpletten. Det er en lukket gruppe, hvor vi har mulighed for at kommunikere med hinanden om stort og småt. Åbn Facebook, find gruppen Solpletten og anmod om adgang.

Opslagstavlen

Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen

Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Mange hilsner

Bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.