Kære Solpletter,

Så starter en ny fantastisk sæson i vores haveforening. Her er lidt information om forskellige datoer, som er værd at notere sig vedr. den kommende sæson:


Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 25. april 2016

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag den 25.april 2016 kl. 19.00 på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte. Dagsorden udsendes senest den 8. april.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Anders på amazanti@gmail.com eller afleveres på papir i postkassen på Clausensvej 25 senest fredag den 1. april.

Åbning for vandet

Der blev åbnet for vandet i mandags, efter at der er blevet foretaget en reparation af røret i ”tømmebrønden” på Pilevej. Da man på vandmåleren kan se, at der er åbne vandhaner, er der dog lukket igen. Der bliver åbnet påny Skærtorsdag, og vi håber, at mange af jer vil benytte påskedagene til at tage ud i jeres have og chekke at jeres vandhaner (både inde og ude) er lukkede, således at det nuværende forbrug på ca. 40 m3 pr. døgn kan blive bragt væsentligt ned.

Kontingentindbetaling

Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for udgifter.

 Minicontainere ved P-pladsen

Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d.1. april.

Regler for vores affaldsplads

Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for, hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald og containerne må ikke overfyldes. Lågene skal kunne lukkes helt. 

I forhold til vores genbrugsplads, så er den kun til genbrugsmøbler og andet, som andre kan have glæde af. Og altså IKKE til almindeligt affald og skrammel. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt.

 Containere til haveaffald og andet affald

Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

  1. 21. – 24. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald
  2. 10. – 12. juni: 3 x haveaffald (der afholdes arbejdsdag d.12. juni med efterfølgende fest)

D. 16. – 18. september:  2 x haveaffald og 1 x blandet affald

Generelt henstiller vi, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da sørger for selv af få bragt dette affald til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.  

Arbejdsdag og sommerfest

Arbejdsdagen er søndag d.12. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Husk også at det koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

I år afholder vi som et forsøg sommerfesten i forlængelse af arbejdsdagen. Vi mødes til fest ca. 13.30 på Lærkevej 45., og fejrer vores indsats sammen. Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om det nye initiativ.

Tømning af kloaktanke

I kan kontakte ABAK på tlf. 70266466.

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje

Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt, at alle husker på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Hækklipning ud til vejene skal være udført senest ved udgangen af juni måned. Hvis ikke det er sket pålægges haveejeren et gebyr på 200 kr. Hvis arbejdet stadig ikke bliver udført, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på haveejerens regning, og der opkræves yderligere et gebyr på 200 kr.

Rotter

For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi til, at I undgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker, og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmeside og Facebook

På hjemmesiden hf-solpletten.dk kan du finde alle relevante oplysninger vedr. foreningen. Som noget nyt har vi oprettet en “hustilsalg”-side. Hvis du ønsker at annoncere dit hus til salg her, skal du sende din tekst og evt. foto til janhelt@hotmail.com

Bestyrelsen vil desuden gøre opmærksom på den nye gruppe – Solpletten – på Facebook. Det er en lukket gruppe, hvor vi har mulighed for at kommunikere med hinanden om stort og småt. Åbn Facebook, find gruppen Solpletten og anmod om adgang.

Opslagstavlen

Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen

Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Mange hilsner

Bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.