Kære Solplettere,

Så starter en ny fantastisk sæson med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Åbning for vandet
Der åbnes for vandet i ugen op til den 1. april

Kontingentindbetaling
Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for porto og brevpapir.

Minicontainere ved P-pladsen
Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d.1. april.

Containere til haveaffald og andet affald
Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

D. 19.- 21. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

D. 14.-16. juni: 3 x haveaffald – der afholdes arbejdsdag d.16. juni

D. 13.- 15. september: 1 x haveaffald og 1 x blandet affald

Generelt henstiller vi, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da sørger for selv af få bragt dette affald til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne.

Børnenes dag
Vi regner med, at det fine arrangement fra 2012, vil blive gentaget i år. Dato meldes ud senere på opslagstavlen.

Arbejdsdag
Arbejdsdagen er søndag d.16. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Husk også at det fremover koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Sommerfesten
Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 8. juni fra kl. 13.00. Festudvalget står for arrangementet, og vi håber som altid på lidt tryllerier til børnene. Husk at I fremover selv skal medbringe kød til grillen!

Regler for vores affaldsplads
Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. For containerne til haveaffald og andet affald gælder, at vi betaler ekstra, hvis der f.eks. er plast- eller papirsække eller grene, der er mere end 10 cm tykke, i containerne. Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt.

Tømning af kloaktanke
ABAK er ikke så glade for at køre hos os mere. Bestyrelsen anbefaler derfor, at I bestiller tømninger hos VVS og Varmeteknik i Albertslund. Tlf. 24 69 69 70. Prisen er den samme eller lidt lavere end hos ABAK.

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje
Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt at huske alle på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver. Husk at hækken skal være klippet senest med udgangen af juni måned, ellers risikerer du at få pålagt en afgift på 200 kr. eller 400 kr.

Rotter
For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi, at I så vidt muligt udgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil så vidt muligt holde siden opdateret med informationer om løst og fast. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Opslagstavlen
Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen
Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Bestyrelsen

 

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.