Kære Solplettere,

Så starter en ny fantastisk sæson snart med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Åbning for vandet
Der åbnes for vandet i ugen op til den 1. april

Kontingentindbetaling
Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for porto og brevpapir.

Minicontainere ved P-pladsen
Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d.1. april.

Containere til haveaffald og andet affald
Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

D. 27.-29. april: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

D. 15.-17. juni: 3 x haveaffald – der afholdes arbejdsdag d.17. juni

D. 14.-16. september: 1 x haveaffald

Børnenes dag
Hvis der er nogen som har lyst til at arrangere en Børnenes dag er I meget velkomne.

Arbejdsdag
Arbejdsdagen er søndag d.17. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Husk også at det fremover koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Sommerfesten
Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 9. juni fra kl. 13.00. Festudvalget står for arrangementet, og vi håber altid på lidt tryllerier til børnene

Regler for vores affaldsplads
Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. For containerne til haveaffald og andet affald gælder, at vi betaler ekstra, hvis der f.eks. er plast- eller papirsække eller grene, der er mere end 10 cm tykke, i containerne til haveaffaldet. Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på parkeringspladserne i Holte Midtpunkt.

Tømning af kloaktanke
ABAK Kloakservice i Taastrup kører igen i år – prisen for en tømning er forventeligt ca. 1000,- inkl. moms. Firmaet kan kontaktes på tlf. 70 26 64 66. Vi opfordrer til at tømning af tanke bestilles i hverdage og i arbejdstiden!

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje
Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt at huske alle på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver!

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil så vidt muligt holde siden opdateret med informationer om løst og fast. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Opslagstavlen
Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen
Ring eller skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Se telefonnumre mm. under Oplysninger på hjemmesiden.

På snarlig gensyn over hækkene

Bestyrelsen

PS. For kreative solplettere vil der i år være mulighed for at deltage i malekurset Mal i Haven i have 25 i weekenden 16.-17. juni. Kurset forestås af kunstmaleren og forfatteren Sissel Bergfjord. For nærmere oplysninger kan man ringe til Susanne på 44 95 55 49 eller gå ind på Sissels hjemmeside www.centrumkunst.dk

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.