Kære Solpletter,

Så starter en ny sæson snart med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Åbning for vandet
Der er åbnet for vandet.

Kontingentindbetaling
Betalingsfristen vil som sædvanlig være 15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for porto og brevpapir.

Minicontainere ved P-pladsen
Er nu tilgængelige

Containere til haveaffald og andet affald
Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

29.4.-02.5. (2 x haveaffald + blandet affald)
24.6.-27.6. (2 x haveaffald)
12.8.-15.8. (2 x haveaffald + blandet affald)
16.9.-19.9. (1 x haveaffald)

Børnenes dag
Børnenes Dag blev desværre glemt sidste år, men vi prøver igen! Alle med børn og børnebørn bedes sætte kryds i kalenderen lørdag d. 28. maj – og dem, der har lyst til at arrangere, koordinerer med Anton og informerer via opslagstavlen.

Arbejdsdag
Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Sidste år dukkede mange op, så vi var både hurtige og effektive – vi håber det sker igen i år! Arbejdsdagen er søndag d. 29. maj kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Sommerfesten
Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 11. juni fra kl. 13.00. Festudvalget står for arrangementet, og vi håber altid på lidt tryllerier til børnene

Regler for vores affaldsplads
Det er vigtigt, at vi alle overholder regler for hvad vi må smide affaldscontainerne. Disse sorteres på ’lossepladsen’, og vi betaler ekstra, hvis der ikke kun er husholdningsaffald i de dertil indrettede husholdningscontainere samt flasker i den dertil indrettede flaskecontainer! Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald. Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på/ved Øverødvej ved Rudersdal Rådhus.

Tømning af kloaktanke
ABAK Kloakservice i Taastrup kører igen i år – prisen for en tømning er forventeligt ca. 1000,- inkl. moms. Firmaet kan kontaktes på tlf. 70 26 64 66. Vi opfordrer til at tømning af tanke bestilles i hverdage og i arbejdstiden!

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje
Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt at huske alle på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen fremover sørge for vedligeholdelsen og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver!

Internet
Solplettens Trådløse Internet Laug anno 2005 er altid åbne for nye medlemmer – interesserede kan kontakte Jan (have 25) på tlf. 50 56 45 22 eller mail janhelt@hotmail.com for få udleveret kode til systemet.

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil så vidt muligt holde siden opdateret med informationer om løst og fast. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Opslagstavlen
Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske gennem formand Anton Greiffenberg på mail: greiffenberg@gmail.com, tlf.: 21 34 22 87 eller Clausensvej 13.

På snarlig gensyn over hækkene,

Bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.