Kære Solpletter,

Så starter en ny sæson snart med masser af hygge over hækken og på vores fællesdage. Her lidt nyheder og praktik, som det er værd at notere sig inden og i løbet af den kommende sæson:

Åbning af porten
Porten ind til foreningens område skal holdes åben fra og med lørdag d. 27. marts. (weekenden inden Påsken)

Åbning for vandet
På grund af den lange og hårde vinter er jorden frosset et godt stykke ned i år. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en dato for, hvornår vi kan åbne for vandet, da dette forudsætter, at der er frostfrit der hvor rørene ligger. Vi sætter derfor et opslag op, så snart det er muligt at åbne for vandet. Vi opfordrer herudover til, at alle inden Påske har sikret sig, at deres hovedhane eller alle øvrige haner er lukkede!

Kontingentindbetaling
Betalingsfristen vil som sædvanlig være 15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde og sparer foreningen for porto og brevpapir.

Minicontainere ved P-pladsen
Vil blive tilgængelige i løbet af den sidste uge i marts.

Containere til haveaffald og andet affald
Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

23.4.-25.4. (2 x haveaffald + blandet affald)
25.6.-27.6. (2 x haveaffald)
13.8.-15.8. (2 x haveaffald + blandet affald)
17.9.-19.9. (1 x haveaffald)

Regler for vores affaldsplads
Det er vigtigt, at vi ALLE overholder regler for hvad vi må smide affaldscontainerne. Disse sorteres på ’lossepladsen’, og vi betaler ekstra, hvis der ikke kun er husholdningsaffald i de dertil indrettede husholdningscontainere samt flasker i den dertil indrettede flaskecontainer! Ligeledes er vores genbrugsplads til genbrug og IKKE til almindeligt affald.

Til venlig orientering findes der pap- og flaskecontainere til offentlig brug på/ved Øverødvej ved Rudersdal Rådhus.

Tømning af kloaktanke
ABAK Kloakservice i Taastrup kører igen i år – prisen for en tømning er forventeligt ca. 1000,- inkl. moms. Firmaet kan kontaktes på tlf. 70 26 64 66. Vi opfordrer til at tømning af tanke bestilles i hverdage og i arbejdstiden!

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje
Af hensyn til tømningen af samletankene er det stadig vigtigt at huske alle på vigtigheden i at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen fremover sørge for vedligeholdelsen og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver!

Arbejdsdag
Der er altid rigelig af fællesarealer, der skal vedligeholdelse og forskønnes. Da det i årevis har været de samme relativ få personer, der har arbejdet for fællesskabet, vil vi opfordre ALLE til, om muligt, at stille med mindst én hjælper! Dette ønske blev langt fra opfyldt sidste år, så vi håber på en ekstra indsats i år. Arbejdsdagen er søndag d. 13. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Børnenes dag
Børnenes Dag er blevet en stor succes med picnic, drageflyvning på marken og ikke mindst lidt magi. Sæt kryds i kalenderen lørdag 29. maj og hold øje med opslagstavlen for yderligere information.

Sommerfesten
Kom og mød nye og gamle Solpletter. Vi griller og hygger lørdag d. 5. juni fra kl. 13.00. Festudvalget står for arrangementet – og mon ikke de kan leve op til sidste års dundrende succes!? Til generel orientering så har vi fra bestyrelsens side godkendt, at foreningen som sidste år dækker udgifterne til dagens grillkød og pølser.

Internet
Solplettens Trådløse Internet Laug anno 2005 er altid åbne for nye medlemmer – interesserede kan kontakte Jan (have 25) på tlf. 44 95 55 49 eller mail janhelt@hotmail.com for få udleveret kode til systemet.

Hjemmesiden
Bestyrelsen vil så vidt muligt holde siden opdateret med informationer om løst og fast. Adressen er www.hf-solpletten.dk.

Opslagstavlen
Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen
Kan ske gennem formand Anton Greiffenberg på mail: greiffenberg@gmail.com, tlf.: 35 39 54 05 eller Clausensvej 13.

På snarlig gensyn over hækkene,

Anton & bestyrelsen

Kategorier: Forårsbrev

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.