Kære Solplettere


Nu er vandrørsprojektet afsluttet. Munck har i dag afsluttet de sidste arbejder på parkeringspladsen, og der har været afholdt afleveringsforretning.
Når I kommer ud til jeres have, skal I åbne for vandet ind til jeres hus i de nye brønde. Husk – at der er en brugsanvisning nede i brønden. Den klipper I fri fra det rør, hvor den hænger, og tager den med ind i huset. Jeg har nogle ekstra eksemplarer til udlevering, hvis I har brug for det.
Husk        – at lukke for alle haner i huset og for eventuelle havehaner, inden I åbner hovedhanerne i brønden        – at lukke aftapningshanen i brønden        – at lade vandet løbe lidt, inden I bruger det. Det skyldes, at der kan være rester af det rensningsmiddel, der              har været brugt til at rense hovedvandledningerne. Midlet er dog ikke skadeligt.

Hvis I opdager, at der er en utæthed ved samlingerne inde på jeres grund (der kommer et “vådt område” nær brønden, så giv mig besked. Jeg vil så kontakte entreprenøren m.h.p. reparation af en eventuel utæt samling.


Og – i det hele taget – hvis I har spørgsmål eller problemer med den nye brønd, så ring til mig, og jeg vil forsøge at hjælpe.

Med venlig hilsen
Jan, Bestyrelsen